Kurzy a semináře

Průběžně se stále vzděláváme.

Uvádím některé z mnoha absolvovaných kurzů a seminářů:

Kurz Manuální medicíny, kurz Akupunktury, studium 1 rok Homepatické akademie v Praze, školení práce s biostimulačními lasery, semináře z Fyziologické regulační medicíny /Guna terapie/, semináře věnované psychosomatice, seminář Plochonoží u dětí a dospělých, seminář Rehabilitace a balneoterapie seniorů, seminář Rehabilitace v ortopedii a traumatologii, Su-jok, seminář Vadné držení těla u dětí, seminář Rehabilitace ruky, semináře věnované léčbě bolesti, pravidelná účast na rehabilitačních konferencích /zejména v Ústí nad Labem/, na ortopedických kongresech /zejména v Praze a Teplicích/, pravidelná účast na přednáškách věnovaných problematice rehabilitace / např. Jandovy dny v Praze/  a podobně.